O firmě

Cíl firmy

Cílem MDP GEO je být nejlepším a nejvýznamnějším poskytovatelem komplexních služeb, které pomáhají našim partnerům při správě, evidenci, rozvoji a hospodaření s majetkem

Představení firmy

MDP GEO, s.r.o. je česká společnost s aktivitami v oblasti GIS dat a GIS aplikací, správy majetku (facility managementu) a komplexních geodetických služeb.

Firma byla založena v roce 1995. Sídlo firmy je ve městě Luhačovice. Pobočky firmy naleznete ve městech Otrokovice a Velké Bílovice. 

MDP GEO, s.r.o. zaměstnává 29 stálých pracovníků.

Od roku 2000 MDP GEO, s.r.o. rozvíjí svou činnost v souladu se systémem řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, 14001, OHAS 18001.

Své zkušenosti a vysoce profesionální přístup k řešení potřeb našich zákazníků můžeme doložit referencemi