Úvodní stránka

Laserové skenování památkových objektů

V rámci přípravy podkladů pro odborné opravy a rekonstrukce památkových objektů jsme v letošním roce zpracovali 3D modely pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí a jezdeckého pomníku Jana Žizky na Vítkově v Praze. Objekty byly skenovány přístroji TRIMBLE VX a LEICA HDS3000. V případě pomníku Jana Žižky na Vítkově bylo změřeno mračno bodů pokrývající povrch v rozteči 5x5mm. Získaná mračna bodů byla zpracována do podoby 3D modelu...


Projekt Českého domu a areálu zastupitelského úřadu v Moskvě dokončen

V polovině září 2008 ukončila společnost MDP GEO, s.r.o. kompletní dokumentaci ke geodetickému zaměřování, které během měsíce května vykonávali naši pracovníci na budovách Českého domu a areálu zastupitelského úřadu České republiky v Moskvě. Za tuto dobu se  našim geodetům v hlavním městě Ruské federace podařilo zaměřit veškeré smluvené objekty. Po dokončení geodetického zaměřování v terénu se zhostili práce naši pracovníci přímo v domovské...


Transformace dat pro Dalkia Česká republika - začínáme

Počátkem minulého týdne odstartovali naši pracovníci v Ostravě výkon činností spojených s transformací dat z původní databáze do nového modelu pro jednu z největších teplárenských společností na tuzemském trhu - Dalkia Česká republika. O tom, že se nejedná o firmu nikterak nevýznamnou, o tom hovoří i její obdivuhodné statistiky. 2700 zaměstnanců Dalkia ČR se podílí na výrobě a distribuci tepla pro městské aglomerace po celé severní Moravě. Více než...


Co se děje v mikroregionu Luhačovské Zálesí? A co s tím má MDP GEO, s.r.o. společného?

Mapa mikroregionu Luhačovské ZálesíGeodetická, poradenská a obchodní společnost MDP GEO, s.r.o. se jménem svého ředitele Ing. Stanislava Mudráka dlouhodobě podílí na činnosti mikroregionu Luhačovské Zálesí, zejména pak na aktivitách a rozvojových plánech Místní akční skupiny (MAS) Luhačovského Zálesí, o.p.s.   Mikroregion Luhačovské Zálesí sdružuje pod svá křídla přesně 20 obcí našeho regionu včetně městyse Pozlovice a významných měst Luhačovice a Slavičín. Jedná se tedy o pestrou...


GIS pro Teplárny Otrokovice, a.s.

Koncem měsíce května jsme zahájili pasport tepelných rozvodů Teplárny Otrokovice, a.s. v Otrokovicích v části Baťov. Teplárna Otrokovice, a.s. Celá zakázka je rozdělena na následující etapy: - terénní průzkum a zjištění vybraných technických údajů o tepelných rozvodech - zjištění podzemního průběhu trasy tepelných rozvodů radiolokátorem - geodetické zaměření tepelných rozvodů včetně související polohopisné situace - digitální zpracování...


Pasport inženýrských sítí pro Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

uvnitř šachtyV prosinci 2006 a lednu 2007 proběhl pasport inženýrských sítí v areálu Alpiq Generation (CZ) s.r.o. V tomto období byly zjišťovány rozměry stavebních podzemních objektů a v nich uložené potrubní rozvody. Poloha podzemních stavebních objektů byla vždy vztažena k poloze poklopu. Uvnitř šachy se pasportizoval typ potrubního vedení, jeho vnitřní průměr a jmenovitý tlak potrubí. Všechny terénní práce v obtížných pracovních podmínkách vykonávali dva...