energetika

Technická evidence energetických zařízení

Do oblasti energetiky dodáváme programové aplikace a data do GIS, které popisují a vizualizují celou problematiku rozvodů energetických sítí. Dokumentace sítí může být provozována na úrovni podrobnosti vedení, nebo tras. Na přání zákazníka je pak umožněna kooperace s řadou dalších provozních aplikací.

Vyhledání a geodetické zaměření sítě

  • určení přesné polohy za použití radiodetekce
  • geodetické zaměření skutečného stavu
  • geodetické zaměření skutečného stavu provedení stavby

Sběr dostupných popisných údajů k síti

  • číslo, výška, tah sloupu, typ, délka,druh kabelu, typ a vlastnosti rozpojovacích a přípojkových skříní, datum výstavby, vlastník, odběratel, druh, typ a zapojení trafostanice, specifické objekty, ...

Digitální zpracování do GIS

  • digitalizace měřických náčrtů a dostupných podkladů
  • propojení grafických a popisných údajů, kontrola topologie sítě
  • vytvoření detailů trafostanic a rozpojovacích skříní
  • zpracování jednopólového schématu zapojení
  • napojení odběratelů na zákaznický systém

G!NIUS - zpracování investičních staveb

Za první tři čtvrtletí roku 2013 se podařilo našemu týmu zkušených techniků GIS zpracovat již více než 550 investičních staveb pro technickou evidenci do systému G!NIUS. Tohoto výsledku jsme dosáhli především perfektní organizací práce. Zároveň se nám podařilo snížit čas potřebný ke zpracování na průměrných 9 pracovních dnů od přijetí objednávky.

 

Největší motivaci pro nás představuje spokojenost našich zákazníků, jejichž řady se neustále rozšiřují. Na zvýšenou poptávku po našich službách flexibilně reagujeme posilováním našeho produkčního týmu. Proto i v období podzimu, kdy narůstá počet zakázek ze strany našich partnerů, stále disponujeme volnými kapacitami pro příjem nových objednávek.