plynárenství

GIS plynárenství

Řešení pro Plynárenství pokrývá problematiku rozvodu plynu. Sítě mohou být dokumentovány na úrovni podrobnosti tras nebo i potrubí.

Vyhledání a geodetické zaměření sítě

  • určení přesné polohy za použití radiodetekce
  • pro nevodivé materiály se používá technologie zvukového rázu, nebo sondy
  • geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Sběr dostupných popisných údajů k síti

Typ, druh, materiál, průřez potrubí, druh média, typ a vlastnosti armatur, způsob zapojení, vlastník, specifické objekty, hloubka, technické vybavení, ...

Digitální zpracování do GIS

GIS

  • digitalizace měřických náčrtů a dostupných podkladů
  • propojení grafických a popisných údajů, kontrola topologie sítě
  • výpočty převýšení, 3D digitální model sítě