telekomunikace

MDP GEO s.r.o. již řadu let řeší různé potřeby subjektů působících nejen v oboru telekomunikace. Specializujeme se na  problematiku zaměřování telekomunikačních sítí včetně optických, televizních, kabelových rozvodů a všech ostatních slaboproudých rozvodů. Takto kvalitně pořízené podklady jsou výchozí pro tvorbu potřebné dokumentace a implementaci těchto informací do GIS řešení. K  standardním službám v tomto odvětví patří bezesporu zeměměřičské práce pro: 

  • vytyčení stavby komunikační sítě
  • příprava mapových podkladů pro projekt stavby
  • dokumentace skutečného provedení stavby komunikační sítě v požadovaném tvaru
  • zřízení věcného břemene komunikační sítě