Služby

Ceník

Kalkulaci uvedených produktů a služeb přímo na Vaši míru Vám rádi udělají naši obchodníci. V případě zájmu se obraťte na komunikační centrum MDP GEO, s.r.o.

Vyhledání a geodetické zaměření sítě v oblasti energetiky a distribuce vody a plynu

Naše společnost určuje přesné polohy za použití radiodetekce. Pro nevodivé materiály používáme technologie zvukové rázu nebo sondy. Kromě toho nabízíme geodetické zaměření skutečného stavu a geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

Velkoformátové skenování

Nabízíme velkoformátové skenování do šířky 914 mm. Jsme schopni zpracovat širokou škálu předloh: materiály na stupni šedi, barevné mapy, postery, 24-bit RGB barvy pro Vaše fotografie, rozlišení až 800 dpi. Skenování podkladů do tloušťky 15 mm. Maximální šířka skenovaného média 1092 mm. Nabízí se Vám možnost digitálního zpracování Vašeho archivu. Zaarchivujte si bezpečně Vaše dokumenty!