Inženýrská geodézie

Potřebujete geodeta před zahájením, při uskutečňování, při dokončení a legalizaci stavby ?

geodézie inženýrská - geodet v akci

V oblasti geodetických prací v průmyslu, stavebnictví, energetice apod. provádíme širokou paletu činností od základních vytyčení a zaměření stavebních nebo průmyslových objektů až ke speciálním pozorováním jejich posunů a přetvoření

NABÍZÍME tyto služby:

  • vytyčení stavebního objektu a staveniště
  • vybudování vytyčovací sítě
  •  podrobné vytyčení stavebních objektů
  •  kontrola osazení konstrukčních prvků
  •  zaměření a kontrolní měření skutečného provedení stavebního objektu
  •  geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu budovy
  •  měření posunů a přetvoření stavebních objektů
  •  určování objemů (zemních prací, materiálových skládek)