Digitální mapování

Potřebujete digitální mapu zájmového území?

geodézie - mapování digitální - technická mapa závodugeodézie - mapování digitální - pasport budovy

Při malém plošném rozsahu území využíváme moderních postupů klasické geodetické metody, kdy data jsou strukturována a nabývají požadovaných atributů již při samotném měření v terénu pomocí totálních stanic. Výsledná kresba v CADu je pak automatická a lidská práce se omezuje jen na drobné editace a nezbytné kontroly.

Při velkém plošném rozsahu využíváme kombinaci fotogrammetrické metody s klasickým doměřováním v jedné technologické lince.

Oba uvedené postupy nám umožňují více se věnovat speciálním požadavkům zákazníků a zajišťují stoprocentní homogenitu obsahu v čase, vysokou přesnost a kvalitu výsledného díla.

  • digitální technická mapa města (DTMM),
  • digitální základní mapa závodu (DZMZ),
  • účelové mapování velkého měřítka,
  • podklady pro projekční a inženýrské činnosti