Pasport zeleně

Pasport zeleně

pasport zeleně

Základem správného hospodaření s majetkem je úplná a přehledná evidence, ze které je patrná lokalizace předmětů tvořících majetkový soubor i vyjádření finanční hodnoty tohoto souboru. Soubor pasportu zeleně tvoří živé i neživé prvky uspořádané do jednoho celku, doplňující nebo upřesňující dané prostředí. Pro účelnou a hospodárnou péči o tento soubor je nezbytně nutné, aby subjekt pověřený jeho správou a údržbou měl o něm jednotný, centralizovaný a aktualizovaný přehled.