vodárenství

GIS ve vodárenských společnostech

vodárenství - ilustrační foto

GIS mění pohled na správu, evidenci a údržbu inženýrské sítě. Ze zastaralých papírových map, které byly roztroušené na provozních jednotkách a dostupné jen pro úzkou část techniků, se dnes informace o poloze a vlastnostech vodovodního, kanalizačního vedení, šachet a armatur centralizují v datové podobě na centrálním serveru. Data a informace o sítích a událostech provozu se předávají prostřednictvím internetu a intranetu na další provozní oddělení (technologie klient - server).

Data a aplikace GIS neslouží jen technikům k nalezení potrubí, ale i pomocí specializovaného software lze s daty provádět analýzy, vytvářet tématické mapy pro investiční rozhodování, vyjadřovat se k projektovaným stavbám, rychle vyhledávat polohu v mapě rozvodů, apod. V poslední době navazují na GIS Provozně technické informační systémy (PTIS). Kvalitní GIS se neobejde bez kvalitních dat. Data do GIS zajišťují specializované firmy, které disponují dostatečným technickým, programovým a personálním vybavením (geodeti, GIS inženýři, technici, programátoři a odborní konzultanti, měřící, lokalizační a výpočetní technika).

Nejde jen o zaměření potrubí či povrchových znaků v terénu, jejich propojení a zhotovení výkresu. Je třeba zpracovat sítě ve správné topologické podobě, přesně podle definovaného, technologicky funkčního datového modelu. Důležitá je spolupráce s útvary GIS vodárenských společností při aktualizaci souborů v datovém skladu správce sítí.

Pomůžeme Vám najít odpověď na následující otázky:

Jaký je stav kanalizační sítě, které jste správcem?

Odkud je možné znečištění povrchových vod?

Které nemovitosti jsou napojeny na naši vodovodní síť?

Kde jsou požární hydranty?