Pasport územně plánovací dokumentace

Řešíte problémy v rámci územně plánovací dokumentace?

Dalším produktem, kterým naše firma reaguje na požadavky řídících orgánů a odborníků ve veřejné správě, je tvorba podkladů pro územně plánovací dokumentaci. Jako u ostatních produktů, tak i zde vycházíme především z vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů v oblastech Geoinformatiky, Geodézie, Územního plánování, Katastru nemovitostí a Kartografie. Zásadní je pro nás také znalost potřebné legislativy.
Výsledkem této produktové řady sou tedy služby:

  • tvorba územně plánovací dokumentace v analogové
  • tvorba územně plánovací dokumentace  v digitální podobě
  • implementace dat uzemně plánovací dokumentace do GIS
  • GIS řešení pro pasporty územně plánovací dokumentace
  • Kartografické korekce stávajících územně plánovací dokumentace