Pasport veřejného osvětlení

Řešíme vaše potřeby!

Při častých diskuzích s našimi zákazníky ve veřejné správě narážíme na specifické potřeby a požadavky v oblasti evidence a plánování údržby veřejného majetku. Jedna z odpovědí na tyto potřeby je řešení pasport  veřejného osvětlení pro správce veřejného majetku. V rámci těchto služeb našim zákazníkům poskytujeme

  • Vyhledání polohy nadzemních a podzemních tras veřejného osvětlení 
  • Zaměření nadzemních a podezmních tras veřejného osvětlení 
  • Zaměření všech prvků veřejného osvětlení dle kvalitativních požadavků zákazníka
  • Zjištění a zpracování popisných informací o objektech veřejného osvětlení
  • Tvorba digitálních mapových podkladů veřejného osvětlení
  • Tvorba papírových mapových podkladů veřejného osvětlení
  • Implementace GIS řešení pro pasport veřejného osvětlení 
  • Tvorba ucelené dokumentace dle specifikace a požadavků zákazníka.