GIS průmyslových areálů

Správa průmyslových areálů?

Správce průmyslových areálů, musí při výkonu své velmi náročné a zodpovědné profese často řídit aktivity, při kterých je třeba využívat poznatky z mnoha oborů lidské činnosti. GIS aplikace průmyslových areálů řeší potřeby evidence polohopisných dat, událostí a aktivit souvisejících s provozem průmyslových areálů.

Při  realizacích GIS aplikací vždy sestavujeme systém přesně dle požadavků a očekávání zákazníka. Výsledkem je komplexní, modularní geografický informační systém, který je budován s důrazem na prostorovu složku dat. Pracovně jej nazýváme GIS průmyslových areálů.

Našim zákazníkům pomáhá řešit následující problematiku:

 • Základní mapa závodu a inženýrské sítě
 • Plánování změn a příprava nových projektů
 • Plánování logistiky a dopravní informace 
 • Podpora rozhodování
 • Poruchová služba
 • Správa revizí a čištění
 • Krizové řízení
 • Ochrana životního prostředí, monitoring ekologických zátěží
 • Správa katastrálních informací, nájmy a majetkové vztahy
 • Skladové hospodářství včetně skladování nebezpečných látek
 • Správa dokumentace 

Zákazníci tak dostavájí do rukou mocný a ucelený informační systém, který prokazatelně snižuje náklady při správě  rozsáhlých objektů.