Pasport kanalizace

Pasport kanalizace

Jste majitelem nebo správcem kanalizace? 

Potřebujete znát polohu a technický stav kanalizace?

 

Pasport a monitoring kanalizace usnadňuje:

 • vyjadřování k průběhu podzemních inženýrských sítí,
 • lokalizaci poruch, závalů, propadů a ucpávek,
 • plánování revizí a čištění kanalizace,
 • řešení vlastnických vztahů (věcné břemeno) s majiteli pozemků, na kterých se kanalizace nachází,
 • usnadnění procesu převodu kanalizace na jiný subjekt;
 • pasport a monitoring kanalizace je základním podkladem pro projekty rekonstrukcí a žádostí o dotace na obnovou infrastruktury,
 • pasport kanalizace je podkladem pro projektování protipovodňových úprav.

 

Kdo využije komplexně zpracovaný pasport kanalizací:

 • Městské a krajské odbory správy majetku
 • Technické služby
 • Starostové malých a středních obcí
 • Vodovody a kanalizace
 • Průmyslové podniky a nemocnice 

 

 
 

Pasport kanalizaceNahlížecí kamera

 

 Zajímá mě to