Teplárenství

Veolia
Dlouhodobá spolupráce s Veolia Energie ČR
.., že spolupráce s firmou MDP GEO byla hodnocena známkou 1, tedy výborná. Doufám, že i dalším roce se nám podaří v této úspěšné spolupráci pokračovat.” Ing. B. Moravčíková, vedoucí nákupu a skupiny
 
Předmětem dodávek služeb je transformace digitálních, analogových i archivních papírových podkladů teplovodních sítí, implementace dat do interního GIS systému, aktualizace investičních staveb a dodávka speciálních aplikací, jako je dokument management včetně lokalizace dokumentů v GIS.
 
 
 
Dalkia France
Spolupracujeme s Francouzskou Dalkií
Transformujeme digitální a analogové podklady zobrazující teplovodní síť do jednotného datového modelu dle směrnic platných pro celou společnost Dalkia. Zpracováváme horkovodní sítě ve vybraných francouzských městech.
 
 
 
Alpiq
Dlouhodobý dodavatel pro Alpiq Generation ve Zlíně
„Se zhotovitelem v průběhu plnění probíhala bezproblémová komunikace. Aktualizace digitální technické mapy města Zlína v rozsahu rozvodů společnosti Alpiq Generation (CZ)” Ing. M. Strachoň, technik distribuce energií
 
Dodáváme systém OCTOPUS, základní mapu závodu, pasportizace horkovodní a parovodní sítě, zaměřování a sběr údajů o sítích, implementace a správa GIS systémů včetně napojení na interní systémy firmy, konzultace, aktualizace datových sad a další. 
 
 
 
Teplárna Otrokovice
Spolupracujeme s teplárnou Otrokovicích
„Převedení archivních papírových dat do digitální formy a následným převodem do GIS, pasportizace technických a stavebních objektů pro účely majetkové a technické evidence TOT.” Ing. Z. Kořenek, vedoucí IT TOT
 
Řešíme provozně technický systém a GIS teplárny,  zaměřujeme a zpracováváme technickou dokumentaci teplených rozvodů, mapujeme výměníkové stanice, zřizujeme věcná břemena pomocí geometrických plánů.
 
 
Terea Cheb
Informační systémy a GIS pro teplárnu v Chebu
„Osvědčujeme, že dodavatel řádně a odborně provedl služby.” Ing. S. T. Zagermann, jednatel společnosti 
 
Dodali jsme systém OCTOPUS a propojili jej s provozními systémy uvnitř společnosti. Implementovali jsme GIS systém a vytvořili strukturu datového skladu tepelné sítě. 
 
 
 
Dále spolupracujeme:
 
 
Atel energetika Zlín Kutná Hora Tebis Teplo Zlín Teplo Břeclav